Obsah

Vážení občané a návštěvníci tohoto webu,                                                                  na této stránce naleznete poslední vydání informačního bulletinu obce, který je tvořen příspěvky obecního zastupitelstva, místních organizací, spolků a jednotlivých občanů. V tištěné podobě je vydáván nepravidelně dle potřeby a slouží k informovanosti a dění v obci. Aktuální výtisk si je možné bezplatně vyzvednout na obecním úřadě, v obchodu ZKD, anebo v prodejně paní Tolarové.