Obsah

 

Informační bulletin obce

Nové Mitrovice

 

_______________________________(březen 2008)_______________________________

 

ŽÁDOST  O SPOLUPRÁCI PŘI TVORBĚ ÚZEMNÍHO PLÁNU!!!

Vážení spoluobčané, chataři  a chalupáři, obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při tvorbě územního plánu katastru obce Nové Mitrovice (tzn. všech našich obcí). Na základě doporučení krajského úřadu bylo osloveno pět firem, které následně zpracovali nabídku pro naši obec. Z těchto byla na veřejném zasedání  vybrána zastupiteli obce firma Atelier T-plan, Praha 7. Vzhledem k tomuto chceme, abyste se svými názory a náměty podíleli na tvorbě tohoto plánu. Jedná se zejména o vzhled obce, výstavbu rodinných domů a ostatních budov, rekreačních oblastí, dětských hřišť a sportovišť ap. Je třeba si uvědomit, že tímto plánem ovlivníme budoucí rozvoj obce a jeho změna je velice obtížná, proto uvítáme každý námět či připomínku. Nechceme, aby tento plán vznikl jen na základě názorů zastupitelů, ale na základě názoru všech občanů a rekreantů. Svoje náměty můžete zasílat poštou na adresu: Obecní úřad Nové Mitrovice, Nové Mitrovice 136, PSČ 335 633, elektronicky na adresu: ou.novemitrovice@wo.cz, telefonicky na číslo 371 597 146, anebo śtně přímo na obecním úřadě či přímo některému ze zastupitelů.                                              Předem Vám děkujeme za všechny náměty a názory.

 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA

Občanská sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním úřadem vyhlašuje humanitární sbírku. Jedná se především o letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky, domácí potřeby, nádobí, peří, péřové přikrývky a polštáře, hračky, školní potřeby, knihy, časopisy, nepoškozená obuv. Zabalené věci do igelitových pytlů či krabic vybíráme každé pondělí na obecním úřadě v době 14 – 18 hodin a to do 31.3.2008. Více informací na www.diakoniebroumov.org nebo na OÚ Nové Mitrovice.

 

PLÁNOVANÉ INVESTICE PRO ROK 2008

Někteří lidé se již informovali o rozpočtu obce na rok 2008 a to jak osobně, 

tak i na veřejném zasedání konané dne 29.února. Jelikož ne všichni měli možnost se tohoto zúčastnit, proto bychom Vás tímto rádi informovali o důležitých plánovaných výdajích pro rok 2008.

-          dostavba plynofikace                                                              -     900.000,- Kč

-          prodloužení vodovodu a dešťové kanalizace                             -     510.000,- Kč

-          pořízení územního plánu                                                        -     400.000,- Kč

-          pořízení travního traktoru                                                      -      150.000,- Kč

-          pořízení hasičského vozidla                                                    -       80.000,- Kč

-          zřízení plynového vytápění (v knihovně)                                  -       80.000,- Kč

-          geometrické zaměření věc. břemen (plyn)                               -     110.000,- Kč

 

INFORMACE K PLYNOFIKACI

Informace pro občany, kteří uzavřeli smlouvu k odběru plynu. Všichni kdo uzavřeli zmíněnou smlouvu je nutno, aby dodrželi termín připojení do 31. 12. 2008.

 

SLUŽBY PRO OBČANY

Vážení spoluobčané, zrekonstruovali jsme dům č.p. 116 v Nových Mitrovicích (knihovna naproti budově pošty). Jelikož je zde jedna místnost nevyužita, rozhodli jsme se tuto místnost pronajmout za účelem zřízení služeb pro občany. V současné době probíhá jednání s jednotlivými nájemci. Jednalo by se  o tyto služby: kadeřnictví, masáže, kosmetika, modeláž nehtů. Přístup k těmto službám bude ze spodní části budovy (ze sběrného dvora). Dojde-li ke kladnému jednání s provozovateli a tyto služby zde budou provozovány, bude informováni o provozní době prostřednictvím místních sdělovacích prostředků.

 

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme naše občany a rekreanty, kteří ještě nezaplatili povinné poplatky za odpady a za psy, je třeba tak učinit do 31.3.2008. Vyhnete se tak dalším možným penalizacím za prodlení splatnosti.

Výše poplatků za odpady:

350,- Kč/os – trvale bydlící (nejvýše za 4 osoby žijící v jedné domácnosti)

450,- Kč  – za rekreační objekt

 

Výše poplatků za psy:

50,- Kč za jednoho psa                                                                                           75,- Kč za druhého a každého dalšího psa

Dále bychom chtěli požádat občany, aby nám neukládali nebezpečný odpad před sběrný dvůr, jelikož jej zde nemáme jak uskladnit. Termín odběru a svozu nebezpečného odpadu včas oznámíme.

Třiďte řádně odpad – nešetříte tím jen životní prostředí, ale i vaše peněženky!!!

 

SPOLKY A ORGANIZACE – POZVÁNÍ NA KULTURNÍ AKCE

ČZS Mítov si Vás dovoluje pozvat na tyto námi konané akce:

15. března

  •   Přednáška na téma „Výživa rostlin-příznaky nedostatku anadbytku prvků-zádady správného hnojení“. Začátek ve 14.00 hodinv Pohostinství v Hořehledech. Přednáší náš člen ing.Josef Vyskočil.

29.března

  •      Tradiční zahrádkářský ples. K tanci a poslechu hraje dechová hudba Třeboňská 12. Začátek ve 20.00 hodin v kulturním zařízení v Nových Mitrovicích. Vstupné 120,- Kč. Předprodej vstupenek u pana Bílka v Mítově. Společenský oděv nutný!

26. dubna

  •       Pěší pochod kolem Zelené Hory. Trasa dlouhá 12 až 15 km povede z Nepomuku na pustevnu u Prádla, dále do Prádla (zde pro požitkáře možnost návštěvy výroby Fernetu), odtud na Dubeč k pomníku pilotů sestřeleného amerického letadla za II. svět. války, do Kláštera a zpět do Nepomuku s možností občerstvení v restauraci U Zeleného stromu. Sraz v Nepomuku na náměstí v 9.00 hodin – vlastní doprava.

10. května

  •      Oslava svátku matek spojená s členskou schůzí. Začátek ve 14.00 hodin v restauraci v Hořehledech.

31. května

  •      Zájezd na Příbramsko – prohlídka poutního místa Sv. Hory. Příbram - individuelní program. Vysoká- návštěva hudebního muzea A. Dvořáka. Březnice – návštěva zámku, nebo prohlídka pivovaru, večeře spojená s posezením s harmonikářem. Cena zájezdu 300,- Kč. Přihlášky nejpozději do 30. března u p. Pugnera tel. 371 597 430, nebo p. Bílka tel. 371 597 124.

 

ČZS Nové Mitrovice Vás srdečně zve na následující kulturní akce

  •       10. května se koná „Den matek“ v Hopůdce v Nových Mitrovicích od 14.00 hodin
  •       17. května 2008 MO ČZS v Nových Mitrovicích pořádá „Pouťovou zábavu“. Vstupné 100,- Kč, hrají „Kudrnáči“Začátek ve 20.00 hodin v kulturním zařízení v Nových Mitrovicích.

 

BLAHOPŘÁNÍ NAŠIM OBČANŮM

 

Leden:              

85 let  Hodek Alois, Nové Mitrovice

72 let  Davídková Růžena, Nové Mitrovice

65 let  Krejčí František, Nechanice

76 let  Mašek Jaroslav, Nechanice

83 let  Šafaříková Milada, Nové Mitrovice

 

Únor:

78 let  Doláková Jiřina, Nechanice

70 let  Tolarová Jindřiška, Nové Mitrovice

76 let  Hornová Blanka., Mítov

78 let  Černá Božena, Planiny

85 let  Kovaříková Helena, Nové Mitrovice

55 let  Beňasová Jana, Nové Mitrovice

 

Březen:

85 let  Cébová Anna, Nové Mitrovice

79 let  Jandová Marie, Planiny

88 let  Valentová Ludmila, t.č. Domov důchodců Žinkovy

70 let  Novák Josef, Nové Mitrovice

Obecní úřad v Nových Mitrovicích srdečně blahopřeje všem jmenovaným jubilantům.

 

·          

Blahopřejeme  manželům Šimkovým z Nových Mitrovic k narození dcery Radušky a manželům Šlejskovým z Mítova k narození syna Mirečka.

 Obě miminka se narodila v měsíci únoru 2008.

·