Obsah

Informační bulletin obce
Nové Mitrovice

___________________________(prosinec 2008)___________________________


VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ

Do konce kalendářního roku zbývají poslední dny. Je to čas určený na přípravu oslavy narození Ježíše Krista, což si dnes u nás mnozí ani neuvědomují. Dobu adventní vyplňují nákupem dárků, krášlením svých domácností a přispívají tak, k dnes tradičnímu předvánočnímu shonu. Neměli bychom zapomínat, že pro někoho není nejlepší ten nejdražší dárek, ale že i milý úsměv a upřímná a milá slova dokážou potěšit daleko více.
Blížící se konec roku nás často vybízí k bilancování a hodnocení uplynulého roku. Přemýšlíme, o tom co se nám podařilo a co nikoliv, co jsme chtěli stihnout a co nestačili. O všem, co se v uplynulém roce 2008 významného v naší obci událo, jsme již průběžně informovali na stránkách „Informačního bulletinu“, proto prosím buďte k tomuto vydání shovívaví.
Rádi bychom všem občanům Nových Mitrovic, Nechanic, Mítova a Planin popřáli co nejkrásnější a nejpříjemnější prožití Vánočních svátků v kruhu svých blízkých a do Nového roku 2009 hodně zdraví a osobní spokojenosti. Toto přejí všem občanům členové zastupitelstva obce Nové Mitrovice.
                                                                                   Anna Sivčáková, místostarostka


VÝROČNÍ OSLAVA 300 LET NÁZVU OBCE

V sobotu 25. října 2008 proběhla oslava 300 výročí názvu obce Nové Mitrovice. Účastí rodáků, pamětníků, občanů a hostů jsme byli až zaskočeni a jsme velice rádi, že je stále zájem o naši obec. Sešli se zde lidé, kteří se dlouhá léta neviděli a rádi společně zavzpomínali. Jedni z těchto pamětníků byli i manželé Dolívkovi, kteří nám zaslali děkovný dopis, který zde ocituji:
„Vážený pane starosto, chtěli bychom Vám poděkovat za neobvyklou a velmi zajímavou akci, která se konala dne 25.října 2008 při příležitosti oslavy 300 let názvu obce Nové Mitrovice. Celou oslavu provázel bohatý kulturní a odborný program. Zvláště nás zaujalo poutavé vyprávění pana Mgr. Koželuha. Děkujeme za příjemně strávené odpoledne. Vše se nám moc líbilo. Také bychom chtěli touto cestou poděkovat Všem, kdo se na této akci podíleli. S pozdravem Dolívkovi”
Velice děkujeme za tyto slova chvály a připojujeme se s poděkováním všem, kteří se na této akci podíleli. Za všechny zastupitele bych zde rád poděkoval panu Mgr. Koželuhovi, p. Pavlu Krocovi, p. Hodkovi ze Spáleného Poříčí, faráři p. Gajdůškovi, p. Františku Černému, SDH Nové Mitrovice, lidem kteří přiložili ruku k dílu během oslavy a všem, kteří zapůjčili svoje dobové fotografie a vzpomínkové obrázky.
                                                                                    František Herejk, starosta obce

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
První Adventní neděli jsme se sešli v parku u kostela v Nových Mitrovicích, abychom se na chvilku pozastavili v předvánočním shonu, a slavnostně jsme společně rozsvítili obecní Vánoční strom, který je nedílným symbolem vánoc. Vzhledem k poměrně velké účasti obyvatel na této akci, se toto pokusíme do dalších let ještě více vylepšit.
Děkujeme tímto manželům Královým, p. Sedláčkovi a p. Mlejnkovi za pomoc při stavění a ostrojování stromu.
                                                                                                          zastupitelé obce

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Dne 6. Prosince 2008 se v kulturním zařízení konala pro naše nejmenší Mikulášská nadílka. Děti zažili chvilku strachu, ale po zarecitování básničky a obdržení balíčku od Mikuláše z nich tento strach opadl. Bohužel, však musíme přiznat, že účast zde oproti předchozím létům nebyla nijak velká. I tuto tradici se pokusíme do dalšího roku změnit, aby z toho nebylo nahánění se puberťáků s čerty po sále před očima těch nejmenších.
Děkujeme tímto manželům Tolarovým (prodejna U komína) za sponzorský dar ve formě ovoce, kterého bylo opravdu hodně. Zbylé ovoce obdrželi děti v mateřské škole v Čížkově.
                                                                                                          zastupitelé obce

ČINNOST SDH NOVÉ MITROVICE
• Družstvo mužů jelo na noční soutěž „O Žákavskou bečku”, která se konala dne 23. srpna 2008 v Žákavé. Umístili se na 8. místě.
• 13. Září 2008 se družstvo mužů zúčastnilo „Memoriálu J. Holečka” v Třebonicích u Prahy. Obsadili 7. místo.
• Ve dnech 7. – 8. června 2008 začalo okresní kolo hry „ Plamen” v Přešticích. Naši mladí hasiči se umístili na 7. místě. Tento branný závod byl zakončen 4. října 2008 v Lužanech, kde mladí hasiči obsadili hezké 3. místo.
• Celkově se družstvo mladých hasičů kvalifikovalo v lize MHOSH Plzeň-jih (ročník 2007-08) na 8. místě.
• Nyní je hasičská technika zazimována a připravujeme se na Výroční valnou hromadu, která je naplánována na 10. leden 2009 do místního kulturního zařízení od 17 hodin.
                                                                                                          František Černý

ČSZ MÍTOV
Výtažek činnosti ČZS Mítov za poslední čtvrtletí tohoto roku:
• 28. září 2008 se konala v Mítově Svatováclavská pouť spojená se mší svatou. Počasí se vydařilo a pouti se zúčastnilo kolem 100 poutníků.
• Začátkem listopadu se konala výroční členská schůze. Zde byly lahvinkou vína oceněny všechny naše členky, které vystavovali své výpěstky na výstavě ovoce, zeleniny a květin. Děkujeme OÚ N.M. za bezplatné poskytnutí sálu v kulturním zařízení na tuto akci.

A nyní něco o plánovaných akcích, které bychom rádi uspořádali v příštím roce:
• V prvé řadě je to návštěva plzeňských divadel na nějakou činohru či operetu. V případě Vaše zájmu se přihlaste do Vánočních svátků.
• Začátkem března plánujeme zahrádkářskou přednášku.
• Od 14. února začíná předprodej vstupenek na tradiční Zahrádkářský ples, který se koná 21. března 2008. K tanci a poslechu zahraje dechová hudba „ Žatečanka”.
• Dále připravujeme zájezdy na Hoby České Budějovice, zájezd do lázeňského města Bechyně, bude-li se konat výstava v Čimelicích v případě zájmu na ni pojedeme.
• Plánujeme na měsíc duben pěší pochod kolem 10 – 12 kms ukončením v Hospůdce v Nových Mitrovicích nebo v Grilu Míšov.
Závěrem dovolte, abych Vám všem popřál, za výbor ČZS v Mítově, příjemné prožití Vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce a spolupráce s námi. (pozn. redakce - podrobnosti se dozvíte na stránkách obce www.novemitrovice.cz)
                                                              Václav Bílek, předseda Mítovských zahrádkářů

BLAHOPŘÁNÍ NAŠIM OBČANŮM
říjen:
55 let Miroslava Študentová, Nechánice
73 let František Bartoš, Nechánice

listopad:
60 let Milena Heřmanová, Nechánice
71 let Václav Šneberk, Nechánice
71 let Jindřiška Dolanská, Nové Mitrovice
74 let Jiří Finger, Nové Mitrovice
75 let Josef Žíla, Nové Mitrovice
79 let Václav Šampalík, Nové Mitrovice
82 let Růžena Vavřínková, Nové Mitrovice
84 let Miloslav Polanka, Nové Mitrovice

prosinec:
65 let Božena Kloudová, Nechánice
65 let Ludmila Houšková, Nové Mitrovice
65 let Anna Pugnerová, Nové Mitrovice
73 let Zdeňka Mašková, Nechánice
73 let Stanislav Kučera, Nové Mitrovice
79 let Marie Králová, Nové Mitrovice
80 let Vladislav Voříšek, Nové Mitrovice
82 let Jiří Pugner, Nové Mitrovice
83 let František Černý, Planiny
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

♥ Blahopřejeme manželům Láryšovým z Nových Mitrovic k narození dcery Aničky, která se narodila v prosinci 2008 ♥

POZVÁNKA

  •  Silvestrovská zábava – OÚ pořádá silvestrovskou zábavu dne 31. prosince 2008 od 20 hodin v KZ Nové Mitrovice. Vstupné 120,- Kč, hraje p. Toman.
  •  Maškarní ples – Rybářský spolek Seitzův rybník srdečně zve na Maškarní ples, který se koná dne 21. února 2009 od 20 hodin. Hraje známá skupina TOJA.