Obsah

             Nové Mitrovice                                   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________(říjen 2009)_________________________________­­­­­­ 

 
 
Nastal podzim, čas úklidu a příprav na zimu. Rádi bychom Vás informovali o událostech z doby letní a o našich přípravách na zimu.
 
 
Upozornění k plynofikaci
Vím, že začínat upozorněním není zrovna nejvhodnější, avšak náš prvořadý úkol je úspěšné dokončení plynofikace v obci, abychom splnili podmínky obdržené dotace. Vzhledem k těmto skutečnostem upozorňujeme občany na nutnost se připojit k odběru plynu. Ti co tak ještě neučinili, mají čas již jen do konce roku 2009.
 
 
Rekonstrukce obecního úřadu:
  • Tím, co občany nejvíce zajímá je, co děláme a co to obec stojí. Jednou takto významnou událostí je, že o prázdninách došlo k  rekonstrukci obecního úřadu. Při tomto byly zrenovovány elektrické rozvody, úplné změny se dočkalo vytápění, které bylo změněno na plynové oproti původnímu elektrickému, a dále jsme nechali zhotovit velkou vestavnou skříň, kdy konečně vznikne prostor na ukládání a archivaci neustále se navyšujících dokumentů. Díky skříni vznikl prostor i pro malou kuchyňku oddělenou od kanceláří. Změn doznala i podlahová krytina a sociální zařízení. Samozřejmě co by to bylo za rekonstrukci, kdyby nedošlo k vymalování těchto prostor. Celková cena rekonstrukce činila cca 410 000,- Kč, přičemž jsme na rekonstrukci obdrželi dotaci ve výši 150 000,- Kč od krajského úřadu. Vězte však, že jsme se snažili cenu co nejvíce minimalizovat. Pro zajímavost uvedeme, že na rekonstrukci jsme měli nabídky od tří odborných firem na částku okolo 750 000,- Kč. Vzhledem k těmto skutečnostem jsme rádi, že jsme to dokázali téměř za poloviční cenu.Další změnou k lepšímu, kterou pocítí každý náš občan, je vybudování nového bezdrátového obecního rozhlasu ve všech našich obcích. Věříme, že toto přispěje k lepší informovanosti v obcích a to jak při běžných či mimořádných událostech. V  současné době rozhlas běží ve zkušebním provozu, tudíž finanční realizace bude až po spuštění do plného provozu, přičemž se pokusíme získat dotaci.
 
 
Výhledové plány a investice:
  • Dalším takovým velkým úkolem, který nás čeká, je odprodej obecních bytů. K tomuto dojde cca v horizontu jednoho roku, přičemž první jednání začnou v nejbližší době. O tomto však budete ještě informováni a  dojde k mimořádnému veřejnému zasedání zastupitelstva obce.
  • Vzhledem k situaci, kdy vznikla povinnost obce udržovat schůdnost chodníků v obci, rozhodli jsme se pro nákup sněžné frézy na údržbu chodníků a cest. Rozhodli jsme se tak po zkušenostech z loňského roku, kdy byly přívaly sněhu opravdu veliké a pořízený pluh k traktůrku není schopen takto velké množství sněhu odklidit. Jedná se o mimořádnou investici pro letošní rok ve výši cca 45 000,- Kč.
 
 
Svoz nebezpečného odpadu
Ve dnech 14.10. a 17.10. v době od 10 do 11 hodin a ve  dnech 19.10 a 20.10 v době od 10 do 11 hodin a odpoledne od 16 do 17 hodin.
 
 
Anenská pouť na Planinách
Každoroční Anenská pouť na planinách se uskutečnila v  sobotu 25. července 2009, na které se sešlo více jak 300 lidí. Tradičně začala pouť mší svatou za účasti pěveckého sboru ze Spáleného Poříčí. O bohatý program se postarali tanečníci ze souboru Radost zNezvěstic, členové kynologického klubu zBlovic, děti z jezdeckého oddílu z Blovic, paní Lenka Jirkova s  kouzelnickým programem a planinští muzikanti Věra a Kája Klikovi a Milan Zvonař. Všichni účinkující vystoupili bez nároku na honorář, za co jim upřímně děkujeme. Celou akci provázelo pohoštění, které připravily kuchařky z Planin i  okolních vesnic. Vrcholem celého odpoledne byla tombola, do které přispěli nejen planinští, ale i příznivci ze širokého okolí. Závěr celé akce patřil tradičně bratrům'Michálkovým, kteří se postarali o večerní zábavu hraním na harmoniky za velkého přispění houslisty pana Snebergera z Blovic. Hudební produkci též obohatil hrou na saxofon i pan Jan Sefl z Hvožďan. Chtěli bychom touto formou poděkovat všem sponzorům za jejich příspěvky a dary a také všem, kteří se podíleli na přípravách a zdárném průběhu akce. Již nyní se těšíme na příští rok, kdy se bude konat pouť již po desáté.
(za Planiny pan František Černý)
 
 
VIII. ročník Planinského turnaje v malé kopané
Dne 1. srpna 2009 proběhl VIII. ročník tradičního letního turnaje v malé kopané na Planinách. Zúčastnilo se jej 12 týmů a hrálo se tradičně o „Planinského Bivoje" (prase na gril, pohár a šampus). Velký finálový zápas svedli velcí místní rivalové Tatran Drahota a Nové Mitrovice s  výsledkem 1:3 pro Mitrovice, které vsadily ve svém týmu na dravé mládí proložené zkušeným harcovníkem Vladislavem Šimečkem. Ačkoliv se Tatran Drahota urputně snažil a měl i více podpory v obecenstvu u svých fanoušků a fanynek, na hrací ploše to však nestačilo. Na třetím místě skončil tým Habeš Stars Kaznějov, který o toto místo bojoval s Mamitou Plzeň s výsledkem 2:1 pro Habeš Stars Kaznějov. V kategorii jednotlivců byl nejleším hráčem vyhlášen p. Jan Bulín z týmu Mamita Plzeň a nejlepším brankářem p. Stanislav Arnet z týmu Habeš Stars Kaznějov.
Tímto bychom také rádi poděkovali všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto kouzelného sportovního zážitku v přírodě na Planinách u Nových Mitrovic.
(za Planiny pan František Černý)
 
 
Oslavy 660 let obce Mítov
Poslední a zároveň prodloužený víkend v září patřil v  Mítově oslavám. Je tomu již 660 let, co vznikla tato obec. Celá oslava byla zahájena mší svatou, kterou následovala přednáška mgr. Josefa Koželuha o  historii Mítova, za kterou velmi děkujeme O hezkou oslavu a bohaté pohoštění se postarali Mítovští zahrádkáři ve spolupráci s obecním úřadem. K tanci a  poslechu zahrála hudba pana Boušeho a Hyťhy. Zde se sešlo kolem 140 lidí, kteří zavzpomínali na doby dřívější.
 
 
BLAHOPŘÁNÍ NAŠIM OBČANŮM
 
Červen
71 let   Fingerová Jaroslava, Nové Mitrovice 
73 let   Beržínská Jaroslava, Nové Mitrovice 
80 let   Pugnerová Zdeňka, Nové Mitrovice
83 let   Horník Jaroslav, Nové Mitrovice
 
Červenec
74let   Bílek Václav, Mítov
79 let   Skálová Ilsa, Nové Mitrovice
79 let   Valdmanová Anna, Nové Mitrovice
82 let   Horn František, Mítov
83 let   Karlíkova Anna, Nové Mitrovice 87 let -Černá Božena, Nové       Mitrovice
 
Srpen
60 let   Mráz Zdeněk, Nové Mitrovice 
90 let   Ajšmanová Marie, Nové Mitrovice
 
Září
50 let   Benetková Ivana, Nové Mitrovice
55 let   Vrátník Václav, Nechánice
65 let   Ing. Levý Jiří, Mítov
70 let   Bartošová Alena, Nechánice
83 let   Drábek Vlastimil, Nové Mitrovice
90 let   Šaršová Růžena, DD Mirošov
 
 
 Blahopřejeme 
manželům Bílých z Nových Mitrovic k narození syna Benjamínka v měsíci v červnu,
manželům z Mihailovým Nechánic k narození dcery Laury
v měsíci srpnu,
paní Fremlové z Planin k narození dcery Anežky v  měsíci září, manželům Hokrovým z Nových Mitrovic k narození dcery
Kristýnky v měsíci září a 
manželům Mrázovým z Nových Mitrovic k narození syna Mirečka v měsíci září.
 
SRDEČNĚ ZVEME SENIORY NA SETKÁNÍ DNE 16.10.2009 OD 14,30 HOD. DO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ V NOVÝCH MITROVICÍCH.