Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce Miroslava Hakla -  kterému jsou podřízeni:
 

 • Dana Králová - účetní a ekonom úřadu

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2022 a je tvořeno sedmi členy: 

 • Hakl Miroslav - starosta
 • Řehoř Martin - 1. místostarosta
 • Sivčáková Anna - 2. místostarosta
 • Barák Pavel
 • Dvořák Petr
 • Chomát Jiří
 • Kropík Ondřej

Složení výborů a komisí

Obec zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory obce:

Finanční výbor

Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo.

Finanční výbor - 3 členný:

 • Barák Pavel - Předseda    
 • Dvořák Petr - Člen    
 • Houdková Ladislava - Člen

Kontrolní výbor

Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, kontroluje dodržování právních předpisů obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Kontrolní výbor - 3 členný:

 • Kropík Onřej - Předseda    
 • Chomát Jiří - Člen    
 • Mlejnek Miroslav - Člen

Kulturní komise

Náplní je zejména organizovat kulturní, sportovní a společenské akce, péče o seniory, mládež atd. 

 

JPO

Obec Nové Mitrovice ustanovila Jednotku požární ochrany - JPO III.

 • Velitel jednotky: P. Sivčák
 • Členové:  Z. Mráz, F. Herejk, M. Král, Luboš Strejc, Pavel Černý, Ondřej Kropík, Vít Kropík, Ondřej Ulbrich