Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starostky obce Anny Sivčákové -  které jsou podřízeni:
 

 • Marie Valdmanová - účetní a ekonom úřadu

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2018 a je tvořeno sedmi členy: 
Seznam zastupitelů:
 

 • Anna Sivčáková - starostka
 • Ondřej Kropík - 1.místostarosta
 • Martin Řehoř - 2.místostarosta
 • Dana Králová
 • Luboš Michálek
 • Blanka Třísková
 • Robert Vaska

 

Složení výborů a komisí

Obec zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory obce:

Finanční výbor

Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo.

Finanční výbor - 3 členný:

 • Dana Králová - předseda
 • Monika Šamšulová -  člen
 • Blanka Třísková - člen

 

Kontrolní výbor

Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, kontroluje dodržování právních předpisů obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Kontrolní výbor - 3 členný:

 • Robert Vaska - předseda
 • Luboš Michálek - člen
 • František Herejk - člen

 

Kulturní komise

Náplní je zejména organizovat kulturní, sportovní a společenské akce, péče o seniory, mládež atd. 

 

JPO

Obec Nové Mitrovice ustanovila Jednotku požární ochrany - JPO III.

 • Velitel jednotky: P. Sivčák
 • Členové:  Z. Mráz, F. Herejk, M. Král, Luboš Strejc, Pavel Černý, Ondřej Kropík, Vít Kropík, Ondřej Ulbrich