Obsah

Aktuálně vypsané dotační tituly

Seznam dotací vypsaných obcí Nové Mitrovice.

 

1) Program podpora DČOV

Cílem výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojůprostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (DČOV).

Přílohy