Obsah

Zpět

VÝZVA

 

 PŘÍLOZE TOHOTO SDĚLENÍ JE AKTUALIZOVANÝ SEZNAM NEDOSTATEČNĚ OZNAČENÝCH OSOB V KATASTRU NEMOVITOSTÍ (NEZNÁMÝ VLASTNÍK), A TO K DATU 1.2.2021!!

VYZÝVÁME VLASTNÍKY NEMOVITOSTÍ, ABY SE PŘIHLÁSILI KE SVÉMU VLASTNICTVÍ U ÚSTAVU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH, ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ PLZEŇ, RADOBYČICKÁ 14, 301 00 PLZEŇ!!!!!

Kontaktní údaje na pracovníky ÚZSVM ÚP Plzeň:

Mgr. Lukáš Boubín, tel. 377 169 424

Irena Kubečková, tel. 377 169 325  

VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ K VLASTNICTVÍ NEMOVITOSTÍ (3.99 MB)

 

 

 

Vyvěšeno: 4. 5. 2021

Datum sejmutí: 31. 12. 2023

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět