Obsah

Oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky

Typ: ostatní
Oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky Oslavy založení republiky, svěcení pomníku a nového znaku obce

Oslavy 100. výročí založení Československé republiky

Oslavy byly zahájeny za krásného počasí ve 13:00 mší svatou v kostele sv. JanaMše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého. Nepomuckého v Nových Mitrovicích. Po ní se účastníci přesunuli do parčíku mezi kostelem a farou, kde již čekali další návštěvníci oslav.

Starostka A.SivčákováPaní starostka Anna Sivčáková přivítala všechny přítomné, hosty a pana senátora Václava Chaloupka. Po státní hymně ve svém projevu krátce připomněla výročí Československé republiky, předevšímve vztahu k našim obcím. 

O vývoji obce v posledním období, o uskutečněných investičních akcích i o nejbližších plánech obce pohovořil místostarosta, pan Martin Jiřinec. Vysvětlil přítomným i důvod přesunutí pomníku padlým z obou světových válek z původního místa v křižovatce na klidné místo do parku.

Poté sPáter Janusz Romanskitarostka požádala pátera pana Janusze Romanskiho, aby přesunutý pomník požehnal. Páter Romanski po krátkém zamyšlení na téma obětí válek vyzval přítomné, aby povstali a společně se pomodlili nejznámější křesťanskou modlitbu, a to modlitbu Páně, Otčenáš. Následovalo uctění památky obětí položením věnců k pomníku padlým.

Dalším oficiálním bodem oslavy bylo představení nového znaku obce Pan Hakl představuje znak obcea nové obecní vlajky. Toho se ujal pan Miroslav Hakl a krátce přítomné seznámil s jednotlivými barvami a „figurami“ použitými na znaku a vlajce. Nezapomněl se zmínit, že jako člen stavu hornického je potěšen, že znak nese stejné symboly, jako jeho kytle, hornická uniforma. Páter Romanski znak i vlajku na výzvu paní starostky rovněž požehnal.

Senátor V. ChaloupekNa závěr této části slavnosti vystoupil pan senátor Václav Chaloupek, připevnil na vlajku pamětní stuhu a zavzpomínal na své cesty do Nových Mitrovic a okolí při pozorování přírody a zvěře a krátce se zmínil i o svém působení v Senátu Parlamentu České republiky. Zdůraznil význam voleb v demokracii a především kladl důraz na zodpovědný přístup voličů, neboť se mu zdá, že jsou v poslední době preferovány s velkým očekáváním především nové a módní strany, aniž by se volič zamyslel nad tím, co již bylo vykonáno.

Na samém závěru starostka paní Sivčáková poděkovala přítomným za účast, popřála jim příjemnou odpolední zábavu s dechovou kapelou „Malou muzikou Františka Jančara“ a pozvala všechny na večerní zábavu v kulturním zařízení obce od 19:00. Zde hrála k tanci i poslechu kapela Orion téměř do ranních hodin!

Po celé odpoledne bylo zajištěno občerstvení a pro nejmenší byl k dispozici oblíbený skákací hrad.

FOtografie z celého odpoledne naleznete ve fotogalerii nebo zde.


Vytvořeno: 12. 9. 2018
Poslední aktualizace: 12. 9. 2018 0:00
Autor: Správce Webu