Obsah

Nakládání s odpady v naší obci

Na této stránce naleznete informace o možnostech nakládání s odpady prostřednictvím kontejnerů, sběrného dvora, pravidelném svozu komunálního odpadu a dalších možnostech.

Kontejnery

V centru obcí Nové Mitrovice, Mítov, Nechanice a Planiny se nachází velkoobjemové kontejnery na papír a sklo. Ve větších Nových Mitrovicích jsou kontejnery dokonce na třech místech:

 1. kontejner, ale jen na papír, najdete „u hasičárny“,
 2. u bytovek“ jsou kontejnery na papír i sklo,
 3. naproti COOPu jsou také kontejnery na papír i sklo.

Svoz plastů

Obec nemá ve svých obcích rozmístěny kontejnery na plast, ale zajišťuje jednou měsíčně svoz plastů v obcích Mítov, Nechánice a Planiny. (V Nových Mitrovcích je sběrné místo, viz níže, kam lze plasty ukládat.) Funguje to tak, že občané v těchto obcích před svůj dům umístí velký pytel, který mohou dostat na obecním sběrném místě, viz níže, a vždy první pondělí v měsíci dojde k hromadnému svozu plastového odpadu. Občané obdrží při svozu nové pytle na další měsíc v počtu, který se rovná počtu odevzdaných pytlů. Plasty lze odevzdat i ve sběrném místě.

Sběrné místo

Sběrné místo odpadu se nachází v centru obce Nové Mitrovice hned naproti provozovně České pošty a vedle obecní knihovny v č.p. 16. 

Druhy odpadů

Na sběrném místě mohou občané, kteří vlastní v Nových Mitrovicích, Planinách, Mítově a Nechánicích nemovitost k trvalému i rekreačnímu bydlení, ukládat následující druhy odpadů:

 • Plasty
 • Železný odpad
 • Kovové prázdné obaly
 • Textil
 • Olej z domácností

Pro papír a sklo jsou k dispozici kontejnery umístění v jednotlivých obcích, viz výše.

Nebezpečné odpady

Obec pravidelně pořádá ve sběrném místě sběr nebezpečných odpadů a informace vždy s předstihem umisťuje na úřední desku a vyhlašuje v místním rozhlase.

Provozní doba

 • V zimním období (listopad—duben): sobota jednou za 14 dní od 10:00 do 11:00 hod 
 • V letním období (květen—říjen): každá sobota od 10:00 do 11:00 hod 

Komunální odpad

Pravidelný svoz komunálního odpadu, který je občany umisťován do popelnic o objemu 120 litrů, zajišťuje svými vozy společnost Marius Pedersen. Kalendář svozu lze dohledat na stránkách společnosti.

 • Svoz je prováděn v létě jednou za 14 dní, v zimě jednou týdně (zimní období je říjen až duben). 
 • Poplatek za svoz komunálního odpadu lze zaplatit v úřední hodiny na úřadě v Nových Mitrovicích.
 • Na úřadě lze zakoupit:
  • plnou verzi (červená samolepka na popelnici), která zajišťuje v zimě svoz odpadu jednou za týden a vlétě jezdnou za 14. dní,
  • a poloviční verzi (žlutá samolepka na popelnici), která znamená odvoz odpadu jednou za 14. dní po celý rok.

Informace

Jakékoliv další informace vám rádi podáme na obecním úřadě.