Obsah

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

 

Obecní úřad Nové Mitrovice veřejně vyhlašuje tento sazebník úhrad:

 1. Podání ústní informace bez potřeby vyhledávání podkladů = zdarma
 2. Informace získané na základě zvěřejnění (odkaz na úřední desku, internet) = zdarma
 3. Písemná informace formou kopie existujícího dokumentu bez potřeby vyhledávání – cena za stránku dle formátu+ obálka + skutečné poštovné
 4. Za zpracování informace: sazba za zpracování informace do 30 min včetně = 100,-Kč sazba za zpracování informace v časovém limitu nad 30 min do 60 min včetně = 200,- Kč sazba za každou započatou další hodinu 200,- Kč

 

Za použitý nosič dat:

 1. papírové nosiče dat:
  papír formát A4 – jednostranný potisk – 2,- Kč; oboustranný potisk – 4,- Kč
  papír formát A3 – jednostranný potisk – 4,- Kč; oboustranný potisk – 6,- Kč
 2. technické nosiče dat – disketa 3,5“ 30,- Kč
 3. za použitou obálku:
  formát A6 – 1,- Kč
  formát A5 – 1,- Kč
  formát A4 – 3,- Kč

Za poštovné, resp. poukazečné při odeslání na dobírku bude účtováno dle aktuelního poštovního sazebníku.

Úhradu nákladů je žadatel povinen uhradit hotově v pokladně Obecního úřadu v Nových Mitrovicích nebo na číslo účtu obce Nové Mitrovice u Komerční banky,a.s., pobočka Přeštice – č. účtu: 8126-361/0100.

Sazebník byl schválen zastupitelstvem obce Nové Mitrovice na jeho 1. veřejném zasedání v roce 2003 dne 7.3.2003.

 

Anna Sivčáková – starostka obce